oljeutskillere & fettutskillere

Pumper & Miljø AS jobber for å redusere utslipp til miljø. Vi har kompetanse på olje- og fettutskillere, og sikrer at kundene våre får tiltak og løsninger som er bærekraftige og tilrettelagt. Ikke betal dyrt for tiltak som ikke løser problemet! Vi har oversikt over lover og forskrifter, og kan tilby installasjon, prøvetaking, oppgradering og problemløsning etter behov. Dersom du ikke finner den informasjonen du er på jakt etter, så ring oss gjerne og spør. Du kan også sende oss en e-post til post@pumpemiljo.no.

kontroll på avløpet

Å ha kontroll på hva som går i avløpet, betyr mindre fare for tette eller ødelagte pumper og rør. Å ha kontroll er økonomisk lønnsomt, både for din bedrift og samfunnet generelt. Ikke mat rottene!

Prøvetaking

Bestill våre tjenester for prøvetaking og få kontroll. Vi tar prøver i miljø på jakt etter kloakkutslipp, kalkprøver, vannprøver med mer.

Opplæring

Vi tilbyr kurs og opplæring i bruk og vedlikehold av olje- og fettutskillere. Opplæring av ansatte kan forhindre dyre, akutte løsninger dersom din utskiller går tett.

 • Tjenester for fett

  Prøvetaking   i utskiller. Vedlikehold. Reparasjon. Ombygging. Kurs og opplæring. Rapportering.

 • Tjenester for olje

  Prøvetaking i utskiller. Vedlikehold. Reparasjon. Ombygging. Kurs og opplæring. Rapportering.

 • Prøvetaking

  Våre teknikere kommer på stedet og  tar prøver. Alle prøver testes og analyseres.

 • rapportering

  Hver kommune har egne forskrifter for prøvetaking og rapportering. Sjekk din kommune her.

 • Vedlikehold

  Vi hjelper din bedrift med å etablere vedlikeholdsrutiner som reduserer nedetid på anlegget.

 • Opplæring

  Vi tilbyr kurs og opplæring i rutiner som minsker risiko for olje- og fettutslipp, og sikrer lovlig drift.

Kostnader ved regelmessig kontroll av fettutskiller
Kostnader uten regelmessig kontroll = tette rør
Kostnader ved regelmessig kontroll av oljeutskiller
Kostnader uten regelmessig kontroll = tømming og spyling

spar nedetid og dyre nødløsninger

Gjevnlige kontroller og service på din oljeutskiller eller din fettutskiller er en billig forskikring for å unngå dyre nødløsninger. Vi hjelper med både prøvetaking og rapportering til myndighetene.

TA KONTAKT

Klikk deg inn på ditt fylke og finn din kommunes retningslinjer, veiledning og forskrift for påslipp av olje- og fettholdig utslipp.

Link til nasjonale forskrifter for utslipp.

Lovdata

Utskillere er del av et system som er med på å sikre at miljøet rundt oss ikke forurenses. Mer enn noen gang er det viktig at vi begrenser våre utslipp til miljøet. Alle ønsker å kunne fortsette å bruke naturen rundt seg, og vi har derfor et felles ansvar for ikke å slippe olje eller fett ut i avløpet.

Eli-Anne Donev, Pumper & Miljø AS.
 • Besøk Øyvar